ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

‘ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬ್ರಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು’

ಸಿರಿನಾಡ ಸುದ್ದಿ, ಸಿರಿಗೇರಿ: ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ.೨೬ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ…